SLAK-enquête: corona-crisis raakt creatieve sector keihard

De corona-crisis treft de creatieve sector in Gelderland hard. Uit een enquête van SLAK ateliers onder haar huurders en gebruikers van panden blijkt dat 63 procent amper rond kan komen. Het grootste deel van de kunstenaars lukt het niet om bij gebrek aan opdrachten alternatieve inkomsten te vinden.

Op 15 april 2020 startte SLAK ateliers een online enquête om in beeld brengen welke problemen er precies spelen, om waar mogelijk als belangenbehartiger op te kunnen treden in de gesprekken met overheden en bedrijven, en om goede ideeën en tips te verzamelen en te delen. 1 mei j.l. heeft SLAK ateliers de enquête afgesloten.

De resultaten van de corona-enquête leveren een somber beeld op. Ondervraagden geven aan dat zij qua inkomen (63%), verkoop (64%) en opdrachten (62%) in de zwaarst getroffen categorie zitten: het totaal wegvallen van inkomen, verkoop en opdrachten. Dat betekent voor velen geen inkomen, terwijl de kosten zoals huur en andere vaste lasten doorlopen.

Somber toekomstbeeld
De ondervraagden schatten hun vooruitzichten zeer somber in. Enkelen geven aan ziek te zijn geweest als gevolg van het virus, velen geven aan angst te ervaren voor de toekomst. De beperkte mogelijkheden voor contact zorgen voor extra druk, omdat de opdrachtverwerving en de verkoop afhankelijk is van persoonlijk contact, live-presentatie en gesprekken.
Enkelen proberen initiatieven te ontplooien om de gevolgen weg te nemen: lessen via mail en online, de verkoop online organiseren, exposities op afstand en op afspraak houden. Maar de meesten zien geen alternatieven.

Ondersteuning
Ondervraagden klagen over het ontbreken van financiële regelingen die voor hen van toepassing zijn. Zij vragen SLAK ateliers mede te lobbyen voor ondersteuning van de overheid. De overheid biedt vooralsnog geen steunregelingen voor organisaties zoals SLAK ateliers. Gemeenten en vastgoedpartijen kunnen de huurkosten voor de culturele sector niet verlagen zonder daarbij financieel in problemen te komen. Voor rijksgebouwen schort de rijksoverheid de huren op en onderzoekt zij of deze kwijtgescholden kunnen worden.

Tijdens de corona-crisis deelt SLAK ateliers nieuws en ideeën via slak.nl.

SLAK corona-enquête in het nieuws:
De Gelderlander, artikel 9 mei 2020
Klik op de afbeelding om te vergroten.

Omroep Gelderland, reportage 10 mei 2020