Corona enquête

Corona-crisis raakt creatieve sector keihard

SLAK ateliers inventariseert problemen

De corona-crisis treft onze samenleving hard. Een groep die hard geraakt wordt door de economische gevolgen van deze crisis zijn de beoefenaars van de creatieve beroepen, waaronder de huurders en gebruikers van de panden van SLAK ateliers. Deze stichting beheert en bemiddelt ateliers en atelierwoningen voor kunstenaars in de regio Arnhem en Nijmegen.

Op 15 april startte SLAK ateliers een online enquête om in beeld brengen welke problemen er precies spelen, om waar mogelijk als belangenbehartiger op te kunnen treden in de gesprekken met overheden en bedrijven, en om goede ideeën en tips te verzamelen en te delen. 1 mei j.l. heeft SLAK ateliers de enquête afgesloten.

De resultaten van de enquête

De resultaten van de corona-enquête van SLAK ateliers onder haar huurders en gebruikers van panden leveren een somber beeld op. Ondervraagden hebben het zwaar. Zij geven aan dat zij qua inkomen (63%), verkoop (64%) en opdrachten (62%) in de zwaarst getroffen categorie zitten: het totaal wegvallen van inkomen, verkoop en opdrachten. Dat betekent voor velen geen inkomen, terwijl de kosten zoals huur en andere vaste lasten doorlopen.

Somber toekomstbeeld

De ondervraagden schatten hun vooruitzichten zeer somber in. Enkelen geven aan ziek te zijn geweest als gevolg van het virus, velen geven aan angst te ervaren voor de toekomst. De beperkte mogelijkheden voor contact zorgen voor extra druk, omdat de opdrachtverwerving en de verkoop afhankelijk is van persoonlijk contact, live-presentatie en ‑gesprekken.

Enkelen proberen initiatieven te ontplooien om de gevolgen weg te nemen: lessen via mail en online, de verkoop online organiseren, exposities op afstand en op afspraak houden. Maar de meesten zien geen alternatieven.

Gebrek aan ondersteuning

Ondervraagden klagen over het ontbreken van financiële regelingen die voor hen van toepassing zijn. Zij vragen SLAK ateliers mede te lobbyen voor ondersteuning. De overheid ondersteunt mensen in deze sector hoegenaamd niet. En hoe graag SLAK ateliers de huurders en gebruikers van SLAK-panden ook wil helpen, de financiële middelen daarvoor zijn er niet. De overheid die zeer bereidwillig is in het meedenken over mogelijke oplossingen biedt vooralsnog  geen steunregelingen voor organisaties zoals SLAK ateliers.

Huurkosten

Voor rijksgebouwen schort de rijksoverheid de huren op en onderzoekt zij of deze kwijtgescholden kunnen worden. Minister van Engelshoven suggereert in het kamerdebat over corona en cultuur van 28 april jongstleden dat gemeenten hetzelfde doen: huren opschorten of verminderen voor de getroffenen. Het is de vraag of de makers daarmee gered zijn. Bovendien, gemeenten (en vastgoedpartijen) kunnen de huurkosten voor de culturele sector niet verlagen zonder daarbij financieel in problemen te komen. De minister beloofde om in de tweede ronde van ondersteuning te onderzoeken wat in dit opzicht de mogelijkheden zijn.

Innovaties

Met de enquête wil SLAK ateliers in beeld brengen welke problemen er precies spelen en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. De lijnen hiervoor blijven openstaan: via www.slak.nl (#coronaslak) kunnen betrokkenen vragen en suggesties inbrengen. SLAK ateliers blijft ideeën en innovaties delen zodat iedereen er profijt van heeft en er weer nieuwe ideeën en initiatieven kunnen ontstaan.

Artikel in de Gelderlander van 9 mei 2020
Klik op de afbeelding om te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier de reportage van Omroep Gelderland 10 mei 2020