Dr Jan Berendsstraat 57

Dit  pand worden sinds de jaren negentig gehuurd van de gemeente Nijmegen.  In het pand wordt door 3 professionele muzikanten op dagelijkse basis les gegeven.