Governance Code

Stichting Atelierbeheer SLAK past de principes van de Governance Code Cultuur toe. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties.

De belangrijkste onderdelen van de Governance Code Cultuur binnen SLAK zijn het toezichtskader, het bestuursreglement en het Raad van Toezicht-reglement. In het toezichtskader valt te lezen wat de taken van de Raad van Toezicht zijn en welke zaken de directeur-bestuurder dient terug te koppelen naar de toezichthouders. In de reglementen zijn de concrete afspraken vastgelegd die ingaan op de afstemming tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van SLAK.

Toezichtskader

Jaaragenda

Bestuursreglement

Raad van Toezicht-reglement

Samenstelling Raad van Toezicht

Klachtenprocedure