Over Slak

SLAK

Stichting Atelierbeheer SLAK

Stichting Atelierbeheer SLAK beheert en verhuurt werk- en woonruimten voor kunstenaars en culturele organisaties in de provincie Gelderland.

Er zijn meer dan 1000 kunstenaars die werken en/of wonen in de panden van SLAK. Daarnaast zijn er vele creatieve bedrijven, theatergroepen, festivalorganisaties, galeries en dergelijke die door SLAK worden gehuisvest. SLAK verzorgt zodoende een groot gedeelte van de huisvesting van de creatieve en culturele sector in de provincie Gelderland.

 

SLAK wordt structureel ondersteund door de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. Naast samenwerking met diverse gemeenten werkt SLAK ook veelvuldig samen met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. De gemeenten en corporaties vervullen vaak een eigenaarsrol van de gebouwen die door SLAK worden verhuurd.

De helft van de circa 175 gebouwen die SLAK beheert, bestaat uit tijdelijk vastgoed in bruikleen. Deze gebouwen stellen SLAK in staat om goedkope en vaak bijzondere ruimten voor haar doelgroep te creëren.

Stichting Atelierbeheer SLAK is de grootste Atelierorganisatie van Nederland en heeft circa 10 mensen in dienst. In samenwerking met commerciële partijen en corporaties is SLAK betrokken bij verschillende gebieds- en projectontwikkelingsplannen in Gelderland.

SLAK is houder van het keurmerk Leegstandbeheer.