Arnhem, de Vlindertuin

SLAK heeft sinds oktober 2017 de voormalige basisschool De Vlindertuin in de wijk de Geitenkamp-Monnikenhuizen in beheer. Het beheer ging in eerste instantie om een tijdelijke periode van 2 jaar, waarna SLAK is overgegaan naar een situatie waarin SLAK het gebouw permanent kan verhuren aan haar doelgroep.

In de Vlindertuin zijn kunstenaars, ontwerpers, restaurateurs en andere makers die een culturele functie combineren met een functie voor de wijk gehuisvest. Daarnaast zullen er in de permanente situatie ruimte worden aangeboden aan ondernemers die leerervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanbieden. De combinatie tussen een culturele en een sociale functie geldt als belangrijke voorwaarde bij de toewijzing van de ruimten in De Vlindertuin.

Binnen dit project werkt SLAK samen met verschillende partners en belanghebbenden: bewoners van de wijk Geitenkamp-Monnikenhuizen, stichting BOEi, wijkplatform Geitenkamp-Monnikenhuizen, Team Leefomgeving Noordoost Arnhem, de Leefbaarheidsalliantie, de vastgoedafdeling gemeente Arnhem en opbouwwerk Rijnstad.

Fotocredits: Sven Scholten