Nijmegen, Belastingkantoor

Tegenover station Nijmegen en poppodium Doornroosje staat het voormalige Belastingkantoor. Het gebouw staat leeg nadat het jaren dienst gedaan heeft als kantoor en balie van de Belastingdienst. Het complex bestaat uit hoogbouw (aan de oostzijde) en een laagbouwgedeelte (aan de zijde van het station). In 2017 en 2018 werd het gebouw gebruikt als noodopvang voor vluchtelingen (COA). Gemeente Nijmegen wil de locatie over 10 jaar herontwikkelen.

In de hoogbouw van het Belastingkantoor komen tot die tijd noodwoningen voor de doelgroep van woningbouwcorporatie Talis. Tot die tijd heeft de gemeente de laagbouw aangewezen als cultureel-maatschappelijke hotspot. Hier gaat SLAK een belangrijke beheerrol in spelen. Er zijn inmiddels verschillende partijen in beeld die ruimte in het voormalige Belastingkantoor gaan huren. Het gaat om het beheer van ruim 2.000 vierkante meter.

Het doel van het project is om het bestand aan ruimtes voor de creatieve industrie uit te breiden in Nijmegen. De huurtermijn van 10 jaar is aantrekkelijk en biedt stabiliteit voor de doelgroep. Het Belastingkantoor ligt daarnaast op een zeer aantrekkelijke locatie. SLAK gaat, samen met de toekomstige gebruikers van het Belastingkantoor, een belangrijke rol spelen in de conceptontwikkeling van het gebouw.