Nijmegen, NYMA-kwartier

SLAK is met de gemeente Nijmegen in gesprek over de toekomstige invulling van een deel van het NYMA-terrein. De gemeente heeft als plan om hier een culturele hotspot te maken waar kunstenaars, ambachtslieden en creatief ondernemers kunnen werken. Een voorwaarde hiervoor is dat de gebouwen op het terrein een publiek karakter krijgen. Culturele evenementen zullen hieraan bijdragen. Het terrein zal in eerste instantie ruimte bieden aan de ondernemers die op termijn weg moeten bij de Honigfabriek.

SLAK wil in samenwerking met de gemeente en andere betrokken partijen het beheer van de gebouwen voor kunst en cultuur organiseren. Wat betreft culturele invulling denkt SLAK met name aan de ondernemende kunstenaars, ontwerpers en makers binnen haar doelgroep die ook naar buiten toe een functie hebben (bijvoorbeeld een winkel, een galerie of cursusruimte), zodat het NYMA terrein ook voor publiek (en niet alleen voor individuele kunstenaars) een aantrekkelijke plek wordt om te bezoeken.