Nijmegen, Seinhuis

Dit gebouw is Seinhuis Nijmegenbij de meeste inwoners van Nijmegen wel bekend. Het Seinhuis bevindt zich in de Spoorkuil van Nijmegen, gelegen tussen het stationsgebied en de universiteitscampus. Dit Seinhuis is de laatste in haar soort, industrieel erfgoed dat bewaard moet blijven.

De huidige staat van het gebouw is echter niet goed, door jaren leegstand is het Seinhuis afgetakeld. De buurtbewoners van de aangrenzende wijk Bottendaal en SLAK hebben de handen ineen geslagen om het Seinhuis op te knappen en in gebruik te nemen.

In de nabije toekomst hoopt SLAK van het Seinhuis een culturele ontmoetingsplek te maken waar voor een aantal kunstenaars de mogelijkheid ligt om te werken en te exposeren.

Ook zal het Seinhuis openbaar toegankelijk zijn, zodat de bewoners van Bottendaal en de rest van Nijmegen kunnen meegenieten van de nieuwe functie van het kenmerkende gebouw. Het moet een plek worden waar mensen kunnen kijken en praten over kunst en cultuur, te midden van dit kleine stukje (schaarse) natuur van Nijmegen.