Wolfheze, Tiny Houses

Gemeente Renkum zoekt samen met SLAK naar plekken om kunstenaars en creatieven te huisvesten. Onderdeel daarvan is het onderzoek naar de mogelijkheid van (tijdelijke) woon-werklocaties op landgoederen en andere gronden binnen gemeente Renkum. Een concreet eerste project binnen dit kader is het onderzoek naar de mogelijkheden van een voormalige agrarische grond met bijbehorende gebouwen nabij Wolfheze.

SLAK wil hier samen met de eigenaar een kleine culturele broedplaats maken door middel van het (laten) plaatsen van tiny houses als woonruimten voor kunstenaars en ontwerpers. Deze kleine woningen kunnen gekoppeld worden aan de verhuur van een gedeelde werkplaats in een van de bestaande gebouwen op het terrein. Gemeente Renkum onderzoekt de mogelijkheden van het plaatsen van innovatieve tiny houses.

Deze broedplaats zal onderdeel worden van de herbestemming van het gehele terrein. Zo zal er bijvoorbeeld een smederij en een meubelmakerij komen. Het gehele terrein zal een bedrijvige omgeving worden waarbinnen kleinschalig ondernemerschap in ambacht en creativiteit gemeenschappelijke delers worden. Voor de selectie van bewoners van tiny houses is ondernemerschap in kunst en cultuur in combinatie met duurzaamheid de belangrijkste voorwaarde.

Het project staat tijdelijk op pauze vanwege vertraging in het vergunningstraject voor tijdelijk wonen.

Foto afkomstig van tinyhousealkmaar.nl