Corona-regelingen

Regelingen voor huurders/gebruikers SLAK

 

De consequenties van het coronavirus hebben een sterke weerslag in de culturele sector en dus ook voor de huurders/gebruikers van SLAK-panden. Wij begrijpen dat er grote zorgen zijn bij veel van onze huurders.  De overheid komt met een aantal directe inkomensondersteuningen voor zzp’ers zelf, niet voor het financieren van tussenpartijen. Aangezien SLAK ateliers hier vooralsnog geen gebruik van kan maken, kunnen we geen huur kwijtschelden. Wij maken als stichting geen winst en hebben, zoals de meeste ondernemers in de culturele sector, beperkte financiële buffers.

Om jullie verder te helpen hebben wij een inventarisatie gemaakt van een aantal regelingen. Deze lijst verandert dagelijks. Wij adviseren dan ook om zelf de berichtgeving hierover in de gaten te houden.

Corona-uitkering voor flexwerkers kan vanaf 22 juni 2020 worden aangevraagd.

Woonkostentoeslag verruimde maatregel ondernemers

Vastgestelde SBI-codes Tegemoetkoming schade COVID-19

Aanmelden signaal ontbrekende SBI-codes

Landelijk wordt er onder meer door belangenorganisatie Kunsten92 het volgende geconstateerd:

 1. Uitvoerend kunstenaars, flexwerkers, gezelschappen en producenten – op de speelplekken en in musea – zien al hun inkomsten per direct wegvallen. Dit komt doordat musea, (pop)podia, theaters en festivals, zowel binnen als buiten de gesubsidieerde sector, hun deuren hebben gesloten en alle activiteiten hebben stilgelegd. Bovendien zal de voorverkoop van komend seizoen waarschijnlijk enorm teruglopen.
 2. Ook monumenten die als speelplek fungeren lijden verlies. Dit betreft bijvoorbeeld concerten die in kerken, kastelen en buitenplaatsen hadden moeten plaatsvinden. Culturele schoolactiviteiten worden geannuleerd nu ook de scholen sluiten.
 3. Werk in de amateursector valt per direct weg, zodat duizenden docenten en professionals die als zzp’er werken in alle kunstdisciplines geen inkomsten hebben.
 4. Fotografen, content-producenten, vormgevers, architecten en andere creatieven zien hun omzet drastisch teruglopen of geheel wegvallen.
 5. Internationale samenwerkingsverbanden en inkomsten uit internationale tournees of activiteiten van gezelschappen en kunstenaars vallen weg.

Op korte termijn zijn maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat zelfstandigen in financiële noodsituaties terecht komen en instellingen en bedrijven failliet gaan. Urgent is dat 60% van de werkenden in de culturele en creatieve sector zzp’er is.

Om mogelijke problemen (deels) te kunnen opvangen kunnen huurders/gebruikers van SLAK aanspraak doen op de volgende regelingen of versoepeling van regelingen:

Ondernemers algemeen

 • Zelfstandigen zonder personeel kunnen bij hun gemeente een tijdelijke ondersteuning krijgen in de vorm van bijstand. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. Meer informatie: //www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers
 • Kleinere ondernemingen kunnen een half jaar uitstel van aflossingen krijgen bij hun bank. Daarvoor geldt wel dat ze in de kern een gezonde onderneming moeten zijn. De banken willen ook consumenten helpen die door het coronacrisis hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Voor hen is geen gezamenlijke maatregel aangekondigd, maar zij kunnen contact opnemen met de bank voor een oplossing. Bron: NOS.nl.
 • De Belastingdienst neemt maatregelen op het gebied van uitstel van betaling van belasting (zie: //www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
  • In geval van lagere winst door uitbraak van corona dan kan je nu je voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, dan krijg je het verschil terugbetaald.
  • Je kunt bij de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonheffingen. Daarvoor stuur je een brief naar de Belastingdienst.
  • De Belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente. Normaal gesproken betaal je 4% invorderingsrente vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Ondernemers in de culturele sector