Toewijzingsbeleid

Toewijzingsbeleid

SLAK ateliers wijst ruimtes toe op basis van profielen. Dit houdt in dat een pand bij het in beheer nemen door SLAK een bepaald profiel krijgt (bijvoorbeeld als broedplaats voor vormgevers of een complex met werkplaatsen voor beeldend kunstenaars) en daar een kandidaat bij wordt gezocht die binnen dit profiel past. Bij je inschrijving krijg je een inschrijvingsprofiel toebedeeld. Een profiel kan bestaan uit verschillende disciplines en ruimtewensen, en is leidend bij de toewijzing van ruimtes.

De ruimtes van SLAK ateliers zijn onderverdeeld in 9 categorieën:

 1. Atelierwoning
 2. Woning onder leegstandsbeheer
 3. Basisruimte: basisatelier, -kantoor, -studio of –werkplaats
 4. Broedplaatsruimte: ruimte in een pand met gedeelde voorzieningen
 5. Muziekruimte: muziekoefenruimte of opnamestudio
 6. TD-ruimte: ruimte in een theater- en/of danspand
 7. CM-ruimte: ruimte in een pand met cultureel-maatschappelijk programma
 8. Publieksruimte: verkoop, voorstellingen, exposities, workshops, ontmoeting, horeca
 9. Opslagruimte

Daarnaast zijn er 3 bijkomende ruimtecategorieën:

 1. Startersruimte: ruimte voor jonge makers
 2. Ruimte buiten de stad
 3. Overige ruimte: ruimte voor overige kandidaten die werkzaam zijn buiten de creatieve sector

Deze categorieën corresponderen met het inschrijfprofiel van de kandidaat. Bij gelijke beoordeling van het inschrijfprofiel, is uiteindelijk je inschrijfduur doorslaggevend bij de toewijzing van de ruimte, tenzij anders aangegeven in de aanbieding. Bij permanente atelierwoningen (dus niet de woningen onder leegstandsbeheer) is de inschrijfduur leidend, tenzij anders aangegeven in de aanbieding.

SLAK ateliers biedt contracten met een doorlooptermijn van maximaal vijf jaar. Dit betekent dat je nooit een ruimte tot in de eeuwigheid kunt huren. Na vijf jaar wil SLAK ateliers kunnen toetsen of de ruimte nog steeds wordt gebruikt voor het produceren, ontwikkelen of presenteren van kunst en cultuur. Er is dan een mogelijkheid tot verlenging van het huurcontract.

Per pand moet minimaal 75 procent van de ruimtes worden toegewezen aan personen of organisaties die aantoonbaar actief zijn in de culturele sector. Let op: het gaat hier om driekwart van de huurders en niet van de vierkante meters. Uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld wanneer met de eigenaar van het pand is afgesproken dat voor 50 procent van de ruimtes een sociaal-maatschappelijk doel geldt.