Toewijzingsbeleid

SLAK huisvest personen en organisaties die werkzaam zijn in de creatieve industrie of die daar een opleiding voor volgen.

Vuistregel is dat de activiteiten van onze huurders en gebruikers plaatsvinden op basis (het volgen) van een relevante opleiding. SLAK kan een plek bieden aan zowel de beginnende student als de inmiddels gevestigde kunstenaar of organisatie.

Het overgrote deel van het aanbod (90 %) is min of meer tijdelijk. Iedereen van de wachtlijst kan voor deze ruimten in aanmerking komen.
In een aantal gevallen kunnen panden maar aan één doelgroep worden toegekend, dit wordt expliciet vermeld. Bij twijfel is het altijd mogelijk met SLAK te overleggen.

Alle kandidaten die zich aanmelden komen automatisch op de algemene wachtlijst. Voor deze lijst vindt geen selectie plaats, iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Dus bijvoorbeeld autodidacten, studenten  en zzp -ers zonder kunstopleiding.
Op het inschrijfformulier moet men aangeven voor welke activiteiten men een ruimte zoekt. SLAK behoudt zich wel het recht voor om kandidaten te weigeren.

Voor de permanente ateliers en atelierwoningen (ongeveer 10 % van het aanbod) vindt een extra selectie plaats:

Kandidaten moeten dan aan de volgende criteria voldoen:
1 Diploma erkende kunstopleiding HBO of MBO
2 Deelname aan minimaal 3 exposities, voorstellingen e.d.
3 Heeft in het recente verleden ( tot 3 jaar  terug) stipendia, een beurs of cultuursubsidie ontvangen.
4 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Indien men aan twee van de vier criteria voldoet komt men op de eerste inschrijflijst. Elke vijf jaar vindt hertoetsing plaats.

Als een permanent atelier of atelierwoning na 6 weken nog niet is verhuurd, is deze beschikbaar voor de hele wachtlijst.

 

 

.