Organisatie

Wat doet SLAK ateliers?

SLAK ateliers creëert woon- en werkruimten en broedplaatsen voor culturele en creatieve professionals in Gelderland. Er werken en/of wonen meer dan 1000 makers en organisaties uit de culturele en creatieve sector in de panden van SLAK ateliers.

Doelstelling

SLAK ateliers heeft als doel om de creatieve economie in Gelderland te faciliteren met betaalbare werkruimten, woon-werkruimten, ruimte voor experimenten, presentatieruimten en ontmoetingsplekken. Landelijk fungeert SLAK ateliers als een adviseur en bemiddelaar voor overheden, vastgoedontwikkelaars en culturele en creatieve initiatiefnemers.

SLAK ateliers is een stichting zonder winstoogmerk. Voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van de kunst- en cultuursector ontvangt zij structurele subsidies van gemeente Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn.

Beleid van de organisatie

Werkplan 2020
Werkplan 2019
Werkplan 2018
Beleidsvisie 2017-2020
Werkplan 2017

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2017
Financieel verslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Medewerkers

De omvang van de organisatie bestaat uit circa 7 fte en is verdeeld over de onderstaande functies:

Directeur -bestuurder

Projectafdeling

Senior account- en projectmanager
Account- en projectmedewerker
Beleidsadviseur & projectmanager
Coördinator verhuur

Financiële afdeling
Senior financieel medewerker
Financieel medewerker
Medewerker servicekosten

Onderhoudsafdeling
Coördinator onderhoud (permanente panden)
Coördinator onderhoud (tijdelijke panden) & ICT medewerker

Wilt u contact met een van onze medewerkers? Laat dan een bericht achter via
dit formulier onder vermelding van de functie van de desbetreffende medewerker.

Samenstelling onbezoldigd bestuur (Raad van Toezicht)

Gerrit Hendriks Voorzitter
Jasper Molenaar Algemeen lid
Han Rottink Algemeen lid
Harmen Liemburg   Algemeen lid
Rik Luijmes Algemeen lid

Stichting Atelierbeheer SLAK past de principes van de Governance Code Cultuur toe. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties.

Toezichtskader

Jaaragenda

Bestuursreglement

Raad van Toezicht-reglement

Samenstelling Raad van Toezicht

Klachtenprocedure

 

Stichting Atelierbeheer SLAK
Utrechtsestraat 51
6811 LT Arnhem

026-3515438
E-mail

Fiscaal nummer: 00411 9265
KvK-nummer: 4104 8327
IBAN: NL06 INGB 0003 598 709