Organisatie

Doelstelling van de organisatie

De stichting stelt zich ten doel het beheren van ateliers en atelierwoningen voor kunstenaars en het bevorderen van de beschikbaarstelling van deze ruimtes voor kunstenaars in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het in eigendom, huur of gebruik verkrijgen van ateliers en atelierwoningen en het bemiddelen bij het beschikbaar stellen van deze ruimtes door overheid en particulieren. De stichting kan ook adviezen uitbrengen aan andere rechtspersonen op het gebied van de stichting. Stichting Atelierbeheer SLAK is een atelierbeheerstichting zonder winstoogmerk.

Beleid van de organisatie

Werkplan 2019
Werkplan 2018
Beleidsvisie 2017-2020
Werkplan 2017

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Financieel verslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Medewerkers

De omvang van de organisatie bestaat uit circa 7 fte en is verdeeld over de onderstaande functies:

Directeur -bestuurder

Projectafdeling
Consulent verhuur
Manager projecten en beleid 
Projectmanager
Medewerker projecten / beleid

Financiële afdeling
Financieel medewerker
Financieel ondersteunend medewerker
Medewerker servicekosten

Onderhoudsafdeling
Coördinator onderhoud
Medewerker onderhoud / opzichter

Wilt u contact met een van onze medewerkers? Laat dan een bericht achter via
dit formulier onder vermelding van de functie van de desbetreffende medewerker.

Samenstelling onbezoldigd bestuur (Raad van Toezicht)

Gerard Velthuizen Voorzitter
     
Han Rottink Algemeen lid
Marije Vermeulen Algemeen lid
Rik Luijmes Algemeen lid
Harmen Liemburg Algemeen lid
Gerrit Hendriks Algemeen lid
Roel Haverland Algemeen lid

Stichting Atelierbeheer SLAK
Utrechtsestraat 51
6811 LT Arnhem

026-3515438
E-mail

Fiscaal nummer: 00411 9265
KvK-nummer: 4104 8327
IBAN: NL06 INGB 0003 598 709