Organisatie

Wat doet SLAK ateliers?

SLAK ateliers creëert woon- en werkruimten en broedplaatsen voor culturele en creatieve professionals in Gelderland. Er werken en/of wonen meer dan 1000 makers en organisaties uit de culturele en creatieve sector in de panden van SLAK ateliers.

Doelstelling

SLAK ateliers heeft als doel om de creatieve economie in Gelderland te faciliteren met betaalbare werkruimten, woon-werkruimten, ruimte voor experimenten, presentatieruimten en ontmoetingsplekken. Landelijk fungeert SLAK ateliers als een adviseur en bemiddelaar voor overheden, vastgoedontwikkelaars en culturele en creatieve initiatiefnemers.

SLAK ateliers is een stichting zonder winstoogmerk. Voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van de kunst- en cultuursector ontvangt zij structurele subsidies van gemeente Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn.

Beleid van de organisatie

Werkplan 2021
Werkplan 2020
Werkplan 2019
Werkplan 2018
Beleidsvisie 2017-2020
Werkplan 2017

Jaarverslagen
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2017
Financieel verslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Medewerkers

De omvang van de organisatie bestaat uit circa 7 fte.

Raad van Toezicht – leden

Bart van Meer (voorzitter)
Gerrit Hendriks (vice-voorzitter)
Bram Loggers
Jasper Molenaar
Abdi Omar
Cindy Vermeulen

Governance Code

Stichting Atelierbeheer SLAK past de principes van de Governance Code Cultuur toe. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties.

Toezichtskader

Bestuursreglement

Raad van Toezicht-reglement

Samenstelling Raad van Toezicht

Klachtenprocedure