Projecten

SLAK  is in Gelderland een belangrijke partner bij de (her)ontwikkeling van tijdelijke en permanente gebouwen voor kunstenaars en culturele organisaties. SLAK beheert vastgoed dat eigendom is van onder andere overheden (gemeenten, Rijk), zorginstellingen, woningcorporaties, commerciële vastgoedeigenaren en vastgoedontwikkelaars. Uitgangspunt bij die samenwerking is dat het beheren van een gebouw en het faciliteren van cultuur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het kan gaan om permanent of tijdelijk beheer. Naast vastgoedbeheer levert SLAK op verzoek een bijdrage aan de transformatie van gebouwen voor de creatieve sector. SLAK bezit zelf ook een aantal panden met een culturele invulling.

Met hart voor kunst en cultuur vervult SLAK in het netwerk van betrokken partijen vaak de spilfunctie. SLAK beweegt mee met de veranderende behoefte aan atelierruimtes aan de ene kant en het fluctuerende vastgoed aan de andere kant. Vroeger was SLAK vooral verhuurder aan individueel werkende kunstenaars. Tegenwoordig treedt SLAK ook op als facilitair dienstverlener die de juiste panden koppelt aan creatieve initiatieven. De juiste match levert een unieke meerwaarde op voor de buurt of de wijk. SLAK trekt binnen projecten graag op met kunstenaars, collega-instellingen, ontwikkelaars, eigenaren, initiatieven en maatschappelijke organisaties.
Hieronder vind u een selectie.