Inschrijven

Inschrijfbeleid

SLAK ateliers huisvest personen en organisaties die aantoonbaar actief werkzaam zijn in de creatieve industrie of die daar een opleiding voor volgen. Wil je bij SLAK ateliers in aanmerking komen voor een ruimte, dan dien je als persoon of organisatie het produceren, ontwikkelen of presenteren van kunst en/of cultuur als doel te hebben. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is een vereiste.

Onder kunst en cultuur wordt verstaan: beeldende kunst (tekenen, schilderen, grafiek, beeldhouwen, 3D-werk, installaties, keramiek, glas), vormgeving (producten, grafisch, illustratie, mode, sieraden, accessoires), ambacht (meubelmaken, instrumentenbouw, decorbouw), theater, muziek, dans, literatuur, fotografie, games en film. Ben je werkzaam binnen een of meerdere van deze disciplines? Dan kom je in aanmerking voor een ruimte bij SLAK ateliers.

Iemand met een diploma van een kunstacademie komt bij SLAK ateliers altijd in aanmerking voor een ruimte. Ben je op een andere manier terecht gekomen in de kunst en cultuur? Dan val je onder de categorie autodidacten. Ook als autodidact kun je in aanmerking komen voor een ruimte bij SLAK ateliers. Je dient dan drie bewijsstukken te overleggen die aantonen dat je ten minste drie jaar een actieve  beroepspraktijk of onderneming in kunst en cultuur voert. Geldige bewijstukken tonen bijvoorbeeld jouw deelname aan minimaal 3 exposities of andere culturele evenementen, de verkoop van minimaal 3 kunstwerken, een startstipendium, beurs of cultuursubsidie.

Ben je een twijfelgeval? Dan ontvangt SLAK ateliers graag je portfolio om te kunnen beoordelen of een belangrijk deel van je werk kunst en/of cultuur als doel heeft. Eventueel wordt onafhankelijk advies ingewonnen binnen het netwerk aan docenten aan de kunstacademies. Bij uitzondering kiest SLAK ateliers ervoor om een twijfelgeval eenmalig een ruimte toe te wijzen. Je bouwt dan geen inschrijfduur op en wordt weer uitgeschreven zodra de toegewezen ruimte is opgezegd.

SLAK ateliers biedt ook ruimte aan organisaties die zich bezig houden met het presenteren, maken, ontwikkelen, organiseren of bemiddelen in kunst en cultuur. Organiseer jij gezamenlijk culturele producties en evenementen of heb je een organisatie op het gebied van kunst- en/of cultuuronderwijs? Dan kom je in aanmerking voor een ruimte. Een culturele organisatie kan ook bestaan uit professionals buiten de kunst- en cultuursector, zoals een festivalorganisatie, productiehuis of podium. In alle gevallen dient kunst en cultuur het hoofddoel van de organisatie te zijn.

Ook sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen een meerwaarde hebben voor een locatie en in aanmerking komen voor een ruimte. Organisaties met een sociaal doel vallen altijd onder de categorie ‘sociale inschrijving’, ook als de organisatie daarnaast activiteiten organiseert met een cultureel doel. Je bouwt binnen deze categorie geen inschrijfduur op bij SLAK ateliers.

SLAK ateliers behoudt zich ten alle tijden het recht om inschrijvingen te weigeren.  De inschrijfkosten bedragen € 20,00 per jaar. Heb je hier nog vragen over, dan kun je contact opnemen.

Let op: Indien uw aanvraag niet alle gevraagde documenten bevat, wordt deze niet in behandeling genomen.