Inschrijven

Inschrijving

Welkom bij SLAK ateliers.
Als u professioneel  werkzaam bent als kunstenaar kunt u zich inschrijven bij SLAK ateliers en komt u op wachtlijst A. Voldoet u niet aan de criteria dan kunt u zich inschrijven voor wachtlijst B. Als uw situatie verandert kunt u opnieuw een aanvraag indienen voor wachtlijst A.

Kandidaten op wachtlijst A komen in aanmerking voor alle ruimten, bij permanente ruimten hebben zij voorrang en betalen de vastgestelde (gesubsidieerde) huurprijs.

Om in aanmerking te komen voor een plek op wachtlijst A moet u aan de volgende criteria voldoen:

1 diploma erkende kunstopleiding

2 deelname aan minimaal 3 exposities, voorstellingen e.d. of aantoonbaar 3 werken verkocht(afgelopen 3 jaar)

3 zat in WIKK-regeling en/of heeft in het recente verleden ( tot 3 jaar terug) stipendia, beurs of cultuursubsidie ontvangen.

4 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel .

Als men aan 3 van de 4 criteria voldoet komt men op de A wachtlijst.

Daarnaast vindt een inkomenstoets plaats. Kandidaten met een inkomen hoger dan € 33.500,- komen niet in aanmerking voor een plaats op wachtlijst A.
Elke 3 jaar vindt hertoetsing plaats van de huurders in permanente panden (in eigendom of met huurcontracten langer dan 5 jaar).

Als u aan minder dan 3 van de 4 criteria voldoet komt u automatisch op onze B- lijst.

Bij permanente ateliers en atelierwoningen hebben kandidaten van de wachtlijst A voorrang. Dit betekent dat een ruimte in eerste instantie aan kandidaten van de wachtlijst wordt toegewezen. Als de ruimte 2 weken is aangeboden via het aanbiedingssysteem en er geen kandidaten hebben gereageerd dan kunnen kandidaten van de B lijst  ook reageren.

Bij toewijzing van de ruimte aan een B lijst kandidaat wordt een marktconforme huur berekend (deze kan hoger liggen dan de huur op de aanbiedingenlijst)

SLAK kan bepaalde ruimten exclusief voor kandidaten van de wachtlijst A benoemen. Te denken valt aan permanente atelierwoningen.

SLAK kan bepaalde gebouwen of ruimten een profiel geven, bijvoorbeeld design, muziek of beeldhouwen en de toewijzing daarop toespitsen. In dat geval is het mogelijk dat de toewijzing van een deel van het gebouw ook aan kandidaten van wachtlijst B wordt toegewezen. (bijvoorbeeld studenten ARTEZ)  Andersom kan SLAK ook bepalen dat de ruimte voor bepaalde kandidaten niet geschikt is.

Het betreffende profiel kan ook een bepaalde maatschappelijke functie hebben , bijvoorbeeld de combinatie met dagbesteding psychiatrische patiënten, kinderopvang of cursusruimte. Waarbij SLAK ook aan partijen buiten de doelgroep kan verhuren.

SLAK kan bepaalde ruimten reserveren voor manifestaties, presentaties, projecten, tijdelijke voorstellingen, etc. Deze ruimten kunnen in principe slechts tijdelijk gehuurd worden en kunnen los van de wachtlijst toegewezen worden

Voor meer informatie over het toewijzingsbeleid kunt u hier klikken.

Na een positieve beoordeling van de aanmelding en na betaling van het inschrijfgeld van €20- per jaar wordt u bij ons ingeschreven. Vanaf dat moment kunt u reageren op het atelieraanbod op deze site.  Om op de hoogte te blijven van diverse actuele ontwikkelingen kunt u zich hier aanmelden voor een of meerdere nieuwsbrieven.

Hieronder vind u het inschrijfformulier. U kunt dit afhankelijk van uw computerinstellingen invullen en direct digitaal verzenden via de website of downloaden en per e-mail of post verzenden.

SLAK Inschrijfformulier