Tamar Oosterlaar vertrekt als directeur-bestuurder van SLAK ateliers 

Per 1 februari 2024 vertrekt Tamar Oosterlaar als directeur-bestuurder bij SLAK ateliers. Zij bekleedde deze functie vanaf oktober 2019. Onder haar leiding is SLAK ateliers in een woelige periode veel professioneler geworden.

Tamar Oosterlaar: “Ik kijk terug op een veelzijdige en turbulente periode bij SLAK ateliers. Kort na mijn aantreden brak de coronacrisis uit. Dat betekende schakelen. Zowel voor de huurders als voor de medewerkers was dit een pittige tijd, maar het maakte ook duidelijk over hoeveel veerkracht wij als organisatie beschikken. Veerkracht die wij ook nodig hadden om de klappen op te vangen t.a.v.  gevolgen van de Oekraïne oorlog op de beschikbaarheid van ateliers, aansluitend de stijging van de energieprijzen en de hoge inflatie en de daaropvolgende huurverhoging op een verantwoorde manier aan onze huurders uit te leggen. Alles wat we in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd is het resultaat van teamwork. Iedereen werkt met grote toewijding, ik ben daar enorm trots op. Na ruim vier jaren draag ik het stokje graag over aan een opvolger die de organisatie net als ik met enthousiasme en visie verder leidt.”

Gerrit Hendriks, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Tamar heeft te kennen gegeven dat zij toe is aan een nieuwe stap in haar carrière. Tamar heeft in de afgelopen jaren met veel inzet en enthousiasme leiding gegeven aan de organisatie. Zij heeft een sterk fundament gelegd voor verdere professionalisering.”

De Raad van Toezicht is Tamar zeer erkentelijk voor haar niet aflatende inzet in de afgelopen jaren. Zij was naar buiten toe het boegbeeld van SLAK ateliers. De Raad beraadt zich de komende periode op de opvolging en de gewenste managementstructuur en zal daarover komende weken met interne en externe betrokkenen in overleg treden. Tot het moment waarop de opvolger van Tamar in dienst treedt, fungeert de heer Mark Steinfelder als waarnemend directeur van SLAK ateliers.