Aan de Rijn 5/Bovenste Polder, Wageningen

De Bovenste Polder is gesticht in 1846 als periodiek gestookte veldoven. In 1923 werd deze gesloopt en werd de huidige continu oven gebouwd. Wageningen telde rond 1930 acht steenfabrieken, de baksteenindustrie was naast drukkerijen en de tabaksindustrie de belangrijkste werkgever. In 1976 werd, na tien jaar planontwikkeling, de bouw van woningen in de uiterwaarden afgeblazen.

Het complex is gelegen in de uiterwaarden ten zuiden van het historische centrum van de vestingstad. Het gebouw wordt ontsloten via het voormalig “ovenpad”. Nabij liggen diverse locaties die een rol speelden in de baksteenfabricage (kleibult, afgravingen, gesloopte steenfabrieken).
Het pand is een zogenaamde zigzagoven en Rijksmonument. Het ovenlichaam met 12 ovenkamers is overkapt met dubbel zadeldak, verbonden met zakgoot. De schoorsteen is centraal geplaatst.

Later is het gebouw herbestemd tot ateliers voor kunstenaars, een woning voor beheerders, oefenruimten voor popmuzikanten en een stallingruimte voor een kanovereniging. Op het terrein is ook een waterscouting gevestigd.
BOEI is eigenaar van het pand en SLAK beheerder. Bron tekst: www.boei.nl