Nieuws voor onze huurders over de energiecrisis

Het zal je niet ontgaan zijn: we zitten momenteel in een energiecrisis. De energieprijzen zijn de afgelopen maanden snel en flink gestegen. Dit heeft niet alleen impact op ieders huishouden, maar ook op de werkzaamheden in ateliers en werkruimten. Wij begrijpen en delen de grote zorgen van onze huurders. In dit artikel vertellen we je meer over:

  • wat de verschillende soorten energiecontracten betekenen
  • wat we vanuit SLAK doen
  • wat je zelf kunt doen 

Verschillende energiecontracten

SLAK bezit en beheert verschillende soorten panden, waar verschillende soorten energiecontracten voor zijn afgesloten.  

Panden met een energiecontract via SLAK

Voor deze panden is per 1 januari 2022 een energiecontract met een vast verbruikstarief afgesloten. Dit contract loopt tot 1 januari 2025.

Voor de huurders van deze panden geldt dat de stijgende energieprijzen op dit moment geen invloed hebben op de servicekosten van de ruimte die zij huren. SLAK rekent af op basis van verbruik en daadwerkelijke kosten. Bovenop de verbruikstarieven komen ook de overheidsheffingen en kosten van de netbeheerder. Die staan niet vast en worden jaarlijks bepaald.

Panden met een energiecontract via een eigenaar 

Vast tarief
Voor deze panden loopt het een energiecontract via de eigenaar. Voor sommige panden heeft een eigenaar nog een lopend energiecontract met een vast tarief.Voor de huurders van deze panden geldt dat de stijgende energieprijzen op dit moment geen invloed hebben op de servicekosten van de ruimte die zij huren. SLAK rekent af op basis van verbruik en daadwerkelijke kosten. Bovenop de verbruikstarieven komen ook de overheidsheffingen en kosten van de netbeheerder. Die staan niet vast en worden jaarlijks bepaald.

Variabel tarief
Voor veel tijdelijke panden (bruikleen) geldt dat er sprake is van een energiecontract tegen variabele tarieven. Voor deze laatste categorie geldt dat de tarieven op dit moment per maand of per kwartaal worden vastgesteld. 

Voor de huurders en gebruikers van deze panden geldt dat de stijgende energieprijzen wel van invloed zijn op de servicekosten van de ruimte die zij huren of in bruikleen hebben. De servicekosten voor deze panden worden afgerekend met een variabel tarief, op basis van het verbruik en daadwerkelijke kosten. Bovenop de verbruikstarieven komen ook de overheidsheffingen en kosten van de netbeheerder. Die staan niet vast en worden jaarlijks bepaald.

Wat doen wij?

Vanuit SLAK ondernemen we een aantal acties om ervoor te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk de winter doorkomt. 

Samen in gesprek over de mogelijkheden
We zijn al enige tijd in gesprek met huurders in panden waar het energieverbruik en de energiekosten het meest nijpend zijn. Met de huurders in deze panden zijn we bezig met korte termijnoplossingen en spreken we door wat er op langere termijn wel en niet mogelijk is. Voor de andere panden waar de situatie zorgelijk is, zal het team van SLAK contact opnemen met de beheerders. 

Uitschakelen cv’s en alternatieve verwarming
Voor sommige panden geldt dat we genoodzaakt zijn de cv’s uit te schakelen om op deze manier de energiekosten te drukken. Na positieve ervaringen in Nieuwe Kade 2, leveren we ter vervanging nieuwe, veilige Zibro kachels. Het gebruik hiervan wordt verrekend. We hebben voor alle gebruikers een protocol opgesteld over hoe je de kachel veilig kunt gebruiken en wat de gebruiksvoorwaarden van SLAK zijn. 

We realiseren ons dat dit geen lange termijn oplossing is en niet voor alle panden een uitkomst zal bieden. Mocht je als beheerder of als groep huurders behoefte hebben aan een overleg over de mogelijkheden van Zibro kachels, laat het ons dan weten via onderhoud@slak.nl. Dan plannen we op korte termijn een afspraak in om langs te komen.

In gesprek met overheden en pandeigenaren
Vanzelfsprekend zijn we in gesprek met gemeentelijke overheden en pandeigenaren. De uitkomst van deze gesprekken vormt de basis voor het uitwerken van verschillende scenario’s met wat we de komende tijd kunnen gaan doen. 

Maatregelen vanuit de rijksoverheid
Uiteraard houden we de komende tijd ook de maatregelen van de rijksoverheid in de gaten. Zodra er meer informatie bekend is over bijvoorbeeld het energieplafond voor (mkb-)bedrijven, stellen we je hiervan op de hoogte.

Op zoek naar creatieve oplossingen
Mocht je een idee hebben, een interessante oplossing hebben gezien of een suggestie willen doen, dan horen we graag van je! Neem je dan contact met ons op via algemeen@slak.nl?

Wat kun je zelf doen?

De komende maanden houdt SLAK de ontwikkelingen van energiebedrijven en de overheidsmaatregelen nauw in de gaten. Het is natuurlijk ook belangrijk om zelf bewust met het verbruik van energie om te gaan.

Energietoeslag
Momenteel is het voor huishoudens mogelijk om een energietoeslag aan te vragen. Hier vraag je de energietoeslag voor Arnhemmers aan en hier voor Nijmegenaren.

Tips om energie te besparen
Het is wellicht ten overvloede, maar op onder andere de websites van Milieu Centraal en Eneco vind je veel tips om zelf energie te besparen.

*In sommige panden zien we dat mensen ruimtes proberen te verwarmen met zogeheten ‘bloempotkachels’ of ‘theelichtkachels’. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat deze DIY-kachels niet veilig zijn, het gebruik van deze kachels is dan ook absoluut niet toegestaan.

Neem contact met ons op

Heb je een vraag over jouw ruimte of pand? Wil je met ons meedenken over korte termijnoplossingen? Of wil je ergens meer informatie ontvangen over? Neem dan contact met ons op via algemeen@slak.nl. Vanaf dinsdag 11 oktober proberen we iedereen te beantwoorden.