Sperwerstraat 97/De Vlindertuin

 

De Vlindertuin is een centrum voor kunst en sociaal ondernemerschap, gelegen in de Arnhemse wijk Geitenkamp. De voormalige basisschool biedt sinds 2017 onderdak aan vier cultureel ondernemers en vier sociaal ondernemers. Op basis van afspraken met de gemeente Arnhem wijst SLAK de ruimtes in de Vlindertuin toe.

De ambitie daarbij is om de Vlindertuin te maken tot een prachtplek, waar iedereen die dat wil zijn talenten kan ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de Geitenkamp. Het uiteindelijke doel is om inwoners van de Geitenkamp te inspireren, om bij te dragen aan hun verdere ontwikkeling, actieve deelname aan de samenleving en zo mogelijk (vrijwilligers)werk. De huurders verbinden hun beroepspraktijk met eigen identiteit, eigen middelen en mogelijkheden, met die van de andere partners in de Vlindertuin en in de wijk. Zo dragen ze bij aan een gezamenlijk aanbod voor en met wijkbewoners (zoals cursussen, workshops, openstellen van ruimte, dagbesteding, opleiding, (leer)werkplekken, voorstellingen). De combinatie tussen een culturele en een sociale functie geldt als belangrijke voorwaarde bij de toewijzing van de ruimtes in de Vlindertuin. Hoe dat eruit ziet in de praktijk kan je hier lezen.

Binnen dit project werkt SLAK samen met verschillende partners en belanghebbenden: bewoners van de wijk Geitenkamp-Monnikenhuizen, stichting BOEi, wijkplatform Geitenkamp-Monnikenhuizen, Team Leefomgeving Noordoost Arnhem, de Leefbaarheidsalliantie, de vastgoedafdeling gemeente Arnhem en opbouwwerk Rijnstad.

Meer informatie over De Vlindertuin en wat zich er afspeelt is te vinden op hun website.